Πλάνα Συνδρομής

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Πρόσβαση μόνο σε Index και Cover Page Magazine
25€ / έτος
ΙΔΙΩΤΕΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Πρόσβαση σε όλα τα τεύχη
150€ / έτος
ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Πρόσβαση σε όλα τα τεύχη
75€ / έτος
ΣΧΟΛΕΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Πρόσβαση σε όλα τα τεύχη
175€ / έτος
ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ THINK TANK
Πρόσβαση σε όλα τα τεύχη. Παρέχεται επίσης ένα πλήρες πακέτοo  εξιδεικευμένων προσωποποιημένων  υπηρεσιών :
 • Καθημερινή ή κατ’ επιλογή (ανά ημέρα, εβδομάδα, μήνα)  ενημέρωση με αποστολή newsleter
 • Ειδικές αναλύσεις , εμπιστευτικά σημειώματα, κρίσεις , σχόλια επί εκτάκτων γεγονότων,  θρησκευτικών εγκυκλίων, θρησκευτικών ανακοινώσεων, κρατικών ανακοινώσεων για θρησκευτικές ελευθερίες, ανθρώπινα δικαιώματα,  ειδικής βαρύτητας άρθρων & μελετών που  δημοσιοποιούνται και αναρτώνται στο διαδίκτυο.
 • Ετήσια έκθεση - ανάλυση για τις τρεις μεγάλες μονοθεϊστικές θρησκείες, Χριστιανισμός, Ιουδαϊσμός, Ισλάμ από εξειδικευμένους αναλυτές.
 • Ειδικές μελέτες για μεγάλα θρησκευτικής φύσεως ζητήματα
200€ / έτος
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ - ΜΗ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Πρόσβαση σε όλα τα τεύχη. Παρέχεται επίσης ένα πλήρες πακέτοo εξιδεικευμένων προσωποποιημένων υπηρεσιών :
 • Καθημερινή ή κατ’ επιλογή (ανά ημέρα, εβδομάδα, μήνα) ενημέρωση με αποστολή newsleter
 • Ειδικές αναλύσεις , εμπιστευτικά σημειώματα, κρίσεις , σχόλια επί εκτάκτων γεγονότων, θρησκευτικών εγκυκλίων, θρησκευτικών ανακοινώσεων, κρατικών ανακοινώσεων για θρησκευτικές ελευθερίες, ανθρώπινα δικαιώματα, ειδικής βαρύτητας άρθρων & μελετών που δημοσιοποιούνται και αναρτώνται στο διαδίκτυο.
 • Ετήσια έκθεση - ανάλυση για τις τρεις μεγάλες μονοθεϊστικές θρησκείες, Χριστιανισμός, Ιουδαϊσμός, Ισλάμ από εξειδικευμένους αναλυτές.
 • Ειδικές μελέτες για μεγάλα θρησκευτικής φύσεως ζητήματα
250€ / έτος
ΙΕΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ - ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ - ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Πρόσβαση σε όλα τα τεύχη. Παρέχεται επίσης ένα πλήρες πακέτοo εξιδεικευμένων προσωποποιημένων υπηρεσιών :
 • Καθημερινή ή κατ’ επιλογή (ανά ημέρα, εβδομάδα, μήνα) ενημέρωση με αποστολή newsleter
 • Ειδικές αναλύσεις , εμπιστευτικά σημειώματα, κρίσεις , σχόλια επί εκτάκτων γεγονότων, θρησκευτικών εγκυκλίων, θρησκευτικών ανακοινώσεων, κρατικών ανακοινώσεων για θρησκευτικές ελευθερίες, ανθρώπινα δικαιώματα, ειδικής βαρύτητας άρθρων & μελετών που δημοσιοποιούνται και αναρτώνται στο διαδίκτυο.
 • Ετήσια έκθεση - ανάλυση για τις τρεις μεγάλες μονοθεϊστικές θρησκείες, Χριστιανισμός, Ιουδαϊσμός, Ισλάμ από εξειδικευμένους αναλυτές.
 • Ειδικές μελέτες για μεγάλα θρησκευτικής φύσεως ζητήματα
300€ / έτος
ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Πρόσβαση σε όλα τα τεύχη. Παρέχεται επίσης ένα πλήρες πακέτοo εξιδεικευμένων προσωποποιημένων υπηρεσιών :
 • Καθημερινή ή κατ’ επιλογή (ανά ημέρα, εβδομάδα, μήνα) ενημέρωση με αποστολή newsleter
 • Ειδικές αναλύσεις , εμπιστευτικά σημειώματα, κρίσεις , σχόλια επί εκτάκτων γεγονότων, θρησκευτικών εγκυκλίων, θρησκευτικών ανακοινώσεων, κρατικών ανακοινώσεων για θρησκευτικές ελευθερίες, ανθρώπινα δικαιώματα, ειδικής βαρύτητας άρθρων & μελετών που δημοσιοποιούνται και αναρτώνται στο διαδίκτυο.
 • Ετήσια έκθεση - ανάλυση για τις τρεις μεγάλες μονοθεϊστικές θρησκείες, Χριστιανισμός, Ιουδαϊσμός, Ισλάμ από εξειδικευμένους αναλυτές.
 • Ειδικές μελέτες για μεγάλα θρησκευτικής φύσεως ζητήματα
350€ / έτος
ΣΥΛΛΟΓΟΙ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ - NON PROFIT ORGANIZATIONS
Πρόσβαση σε όλα τα τεύχη. Παρέχεται επίσης ένα πλήρες πακέτοo εξιδεικευμένων προσωποποιημένων υπηρεσιών :
 • Καθημερινή ή κατ’ επιλογή (ανά ημέρα, εβδομάδα, μήνα) ενημέρωση με αποστολή newsleter
 • Ειδικές αναλύσεις , εμπιστευτικά σημειώματα, κρίσεις , σχόλια επί εκτάκτων γεγονότων, θρησκευτικών εγκυκλίων, θρησκευτικών ανακοινώσεων, κρατικών ανακοινώσεων για θρησκευτικές ελευθερίες, ανθρώπινα δικαιώματα, ειδικής βαρύτητας άρθρων & μελετών που δημοσιοποιούνται και αναρτώνται στο διαδίκτυο.
 • Ετήσια έκθεση - ανάλυση για τις τρεις μεγάλες μονοθεϊστικές θρησκείες, Χριστιανισμός, Ιουδαϊσμός, Ισλάμ από εξειδικευμένους αναλυτές.
 • Ειδικές μελέτες για μεγάλα θρησκευτικής φύσεως ζητήματα
275€ / έτος